Opremljen dijagnostičko poliklinički centar Konzilijum

Poliklinika Konzilijum, novootvorena poliklinika u Podgorici, je počela sa radom u aprilu ove godine i u okviru usluga koje nudi možemo izdvojiti snimanje CT skenerom i magnetnom rezonancom proizvođača General Electric Healthcare.

Naša kompanija je ovoj poliklinici isporučila i instalirala prvi low dose CT skener u Crnoj Gori, GE Optima CT 660 – 128 slice. Ono po čemu se ovaj CT skener ističe u odnosu na ostale aparate ove vrste jeste najniža doza zračenja kojoj je pacijent izložen tokom samog snimanja, a značajno je istaći i njegovu prilagođenost snimanju krvnih sudova srca (CT koronarografiju) čak i kod ubrzanog srčanog ritma i frekvencije do 120 otkucaja u minuti, bez potrebe za prethodnim umirivanjem rada srca, što prethodne generacije CT uređaja ne mogu izvoditi.

Prvi niskodozni, 128-slajsni skener u Crnoj Gori

Uz CT skener, naša firma je Poliklinici Konzilijum isporučila i instalirala magnetnu rezonancu GE Optima 360 1.5 T MRI, kojom se mogu snimati organi, muskuloskeletni sistem i vršiti specifični pregledi bez izlaganja zračenju.

16-kanalni uređaj za magnetnu rezonancu

Snimci koje prave ovi uređaji su vrhunskog kvaliteta, ali da bi pregledi bili realizovani na najvišem nivou kvaliteta isporučene su dvije dijagnostičke stanice General Electric AW VolumeShare 7, od kojih je jedna specijalizovana za preglede snimaka sa skenera, a druga za snimke sa magnetne rezonance.

Dijagnostika je lakša sa vrhunskim sistemom – GE AW VolumeShare 7

Priča sa digitalnim snimcima ne bi bila kompletna kada ne bismo pomenuli da smo dostavili i sistem za narezivanje diskova. U ovom slučaju isporučili smo specijalni uređaj Rimage Allegro 20 koji na DVD-u uz snimke pacijentu isporučuje i aplikaciju RadiAnt pomoću koje se DVD može otvoriti i u drugim zdravstvenim ustanovama. Na diskovima su odštampani osnovni podaci o pacijentu i pregledu.

Robot za pripremu DVD-eva – Rimge Allegro 20

Takođe, ova poliklinika je opremila svoju internistička ambulantu holterom EKG-a CardioDay Easy & SEER 1000, holterom krvnog pritiska Tonoport V, šestokanalnim EKG aparatom MAC 600 i testom opterećenja- ergometrijom sa pokretnom trakom CardioSoft & T2100.

Svi uređaji na odjeljenju kardiologije su proizvodi kompanije General Electric Healthcare

Ono što je važno napomenuti jeste da Poliklinika Konzilijum posjeduje ultrazvučni aparat najnovije generacije General Electric LOGIQ P9 i da je to prvi aparat ovakve vrste u Crnoj Gori.

GE Logiq P9 sa sondama za sve vrste pregleda

Svi ovi proizvodi su isporučeni i instalirani u saradnji sa našom firmom i servisnim timom uz garanciju od 12 do 36 mjeseci i našu punu podršku.

Share