Sjedište kompanije je u Palo Alto u Švajcarskoj, a i ima predstavništva širom svijeta. Kako se godišnji prihod približava tri milijarde dolara, više od 6.000 zaposlenih u Varjanu sarađuje u unapređivanju radioterapije, radiohirurgije, protonske terapije i tehnologije brahiteterapije kako bi pomoglo pacijentima da pobede kancere.