Test opterećenja – ergometrija u Herceg Novom

Ergometrija sa trakom T 2100 (Fotografija iz dokumentacije)

U internističkoj ordinaciji Cardio Medic u Herceg Novom je instalirana ergometrija proizvođača General Electric. Uređaj se sastoji iz pokretne trake i softvera koji obrađuje podatke testa opterećenja srca.
Ergometrije proizvođača General Electric se smatraju vodećim među ovakvom dijagnostičkom opremom iz više razloga: imaju veliki broj tipova ergometara velike nosivosti i pogodne za slabo pokretna lica, ergometre sa mogućnošću istovremenog snimanja ultrazvučnog snimanja srca ili povezivanja sa spirometrom. Takođe, softverska komponenta predstavlja jednu od glavnih prednosti proizvoda ovog proizvođača: pomoću posebnog softverskog filtera se uklanjaju nedovoljno jasni signali EKG-a, pa nema lažnih promjena u srčanim talasima i imamo čist prikaz srčanog rada.
Instalaciju CardioSoft softvera i T2100 pokretne trake za test opterećenja srca u ovoj novljanskoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi je uradio naš servisni tim.

Share