U KBC Berane instalirana nova Angio sala

U KBC Berane zvanično je otvorena Angio sala, za koju smo nabavili kompletnu opremu, a naš servisni tim bio je zadužen za njenu instalaciju.

U ovoj zdravstvenoj ustanovi ozvaničen je i početak rada Poliklinike sa Službom za fizikalnu medicinu, koja je smještena u potpuno rekonstruisanom i savremeno opremljenom objektu u krugu KBC.

„Otvaranjem Angio sale, KBC Berane postaje centar za hemodinamsku obradu kardiovaskularnih pacijenata, što je posebno značajno ako znamo da su upravo kardiovaskularne bolesti primarne po morbiditetu i mortalitetu u Crnoj Gori. Na ovaj način pored dostupnosti imamo i jednu kvalitetnu zdravstvnu uslugu koja je do sada bila dostupna samo u Kliničkom centru Crne Gore“, kazao je ministar zdravlja dr Vojislav Šimun.

Share