Proizvodnja zubnog i medicinskog potrošnog materijala.