ACIST može pomoći kod perifernih, kardiovaskularnih bolesti i strukturalnih procedura.