Djelatnost kompanije je uvoz, izvoz i distribucija na domaćem tržištu niza proizvoda namijenjenih za rudarsku industriju, prehrambenu industriju, kao i za piće i preradu otpadnih voda. Bin commerce posjeduje fabrike za proizvodnju ksantata, hlora i kalijum karbonata.