Kompletna ponuda proizvoda za mikrobiologiju. Ovi proizvodi garantuju sigurne i brze analize u prehrambenoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj, ekološkoj i medicinskoj istraživačkoj industriji.