MacroMedics sarađuje sa stručnjacima za radioterapiju na dizajniranju, proizvodnji i distribuciji vrhunskih radioterapijskih proizvoda koji daju prioritet preciznosti, radnoj efikasnosti i udobnosti pacijenata.