Micromed je italijanska kompanija koja proizvodi medicinske uređaje dizajnirane za neurofiziološku dijagnostiku i danas je jedna od rijetkih kompanija u ovom tržišnom sektoru sposobna da stvara i dizajnira u potpunosti domaće proizvode i poboljšava svoje uređaje u pogledu hardvera i softvera.

Asortiman njihovih proizvoda sastoji se od sledećih kompozicija: Digitalna elektroencefalografija (EEG, Video EEG, Stereo EEG), Holter EEG, evocirani potencijali, elektromiografija i polisomnografija, a svi se isporučuju sa sopstvenim priborom.