Koristeći naprednu tehnologiju, omogućavaju proizvodnju velikog broja proizvoda – EKG elektrode, kablove, žice i brojne dodatke za medicinsku opremu.