Od 1912. godine proizvode injektore i implantate, proizvode koji pomažu u radu u operacijskim salama.